30.03.2022. Ārpusstundu darbs

Mums visiem ir iespēja paust savu atbalstu un  sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem, lai paši kļūtu vienotāki, stiprāki un līdzcietīgāki.

12. klases jaunieši atsaucās Jelgavas veikala „Kanclera nams” aicinājumam un  vienojās, ka atbalstīs Ukrainas iedzīvotājus un klases ietvaros organizēs labdarības akciju. Pirms pavasara brīvlaika jaunieši sarūpēja  pārtiku, higiēnas preces, medikamentus, drēbes, segas  un citas ikdienā nepieciešamās  lietas un nogādāja veikalā „Kanclera nams.”  Veikals sadarbojas ar biedrību „Tavi draugi” un nogādā saziedotās lietas Rīgā, kā arī paši ar savu transportu ved  ziedojumus uz Ukrainu.

Piedaloties labdarības akcijā, jaunieši parādīja savu nostāju, solidarizējās un pauda savu pilsonisko un cilvēcisko attieksmi pret notikumiem Ukrainā.

Paldies jauniešiem un vecākiem par piedalīšanos labdarības akcijā!

12. klases audzinātāja Inta Vaškevica

Galerija