Latvijas un novadu mācības olimpiādes I kārta

17.11.2023. – 17.11.2023.