Skolēnu autobuss

Ozolnieku vidusskolas Skolēnu autobusu kustības grafiks

  Mazais loks
1. 7:45   Raubēni (pilsētas 11.maršruta gala pietura) pa Akmeņu ceļu, Meža ceļu, Langervaldes ielu
2. 7:48   Tipogrāfijas krustojums
3. 7:55    Brankstūri (DUS „Astarte”)
4. 7:57     Strauti (aiz pieturas „Cīruļi”)
5. 8:00   Spartaks (A-pieturā)
6. 8:02   Brankas  (Parka iela 4)
7. 8:04   Mežrubeņi (A-pietura)
8. 8:06    Iecēni
9. 8:10    Eglaines iela
10. 8:12    Aizupe (galapunkta pietura)
11. 8:20   Ozolnieku vidusskola

Mazais loks

  Lielais loks
1. 7:10  Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)
2. 7:14  Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)
3. 7:17  Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)
4. 7:20  Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)
5. 7:30  Jaunpēternieku centrs
6. 7:34  Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)
7. 7:37  Dalbes dz-ceļa stacija
8. 7:41  Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)
9. 7:44  Saulgrieži (pirms Laicēniem)
10. 7:47  Vērdiņi (Buļļi)
11. 7:52  krustojums aiz tilta pār Cenas upi
12. 7:57  Stēgas
12.A 8:00  Mežrozes
13. 8:02  Ziedari (Cenas ciemats)
14. 8:10  Līcīši (A-pietura „Cenas”)
15. 8:12  Iecavkrasti
16. 8:20  Ozolnieku vidusskola

Atpakaļ no Ozolnieku vidusskolas
14:20 no Ozolnieku vidusskolas līdz Ozolnieku Mūzikas skolai un atpakaļ līdz skolai
14:30 pa lielā loka maršrutu – 55 km
14:30 Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku Tautas nams
Aizupe (A-pietura)
Eglaines iela
Iecēni
Mežrubeņi
Brankas
Spartaks
Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)
Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)
Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)
Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)
Jaunpēternieku centrs
Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)
Dalbes dz-ceļa stacija
Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)
Saulgrieži (pirms Laicēniem)
Vērdiņi (Buļļi)
1. krustojums aiz tilta pār Cenas upi
Stēgas
Mežrozes
Ziedari (Cenas ciemats)
Līcīši (A-pietura „Cenas”)
15:40 Iecavkrasti

 

16:40 pa mazā loka maršrutu līdz Raubēniem un atpakaļ pa lielo loku – 68 km.
16:40 Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku Tautas nams
Aizupe (A-pietura)
Eglaines iela
Iecēni
Mežrubeņi
Brankas
Spartaks
Strauti
Brankstūri
Tipogrāfijas krustojums
Raubēni
Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)
Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)
Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)
Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)
Jaunpēternieku centrs
Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)
Dalbes dz-ceļa stacija
Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)
Saulgrieži (pirms Laicēniem)
Vērdiņi (Buļļi)
1.krustojums aiz tilta pār Cenas upi
Stēgas
Mežrozes
Ziedari (Cenas ciemats)
Līcīši (A-pietura „Cenas”)
18:20 Iecavkrasti