Skolas autobuss

Ozolnieku vidusskolas Skolēnu autobusu kustības grafiks

Mazais loks

 1. 7:45   Raubēni (pilsētas 11.maršruta gala pietura) pa Akmeņu ceļu, Meža ceļu, Langervaldes ielu
 2. 7:48   Tipogrāfijas krustojums
 3. 7:55    Brankstūri (DUS „Astarte”)
 4. 7:57     Strauti (aiz pieturas „Cīruļi”)
 5. 8:00   Spartaks (A-pieturā)
 6. 8:02   Brankas  (Parka iela 4)
 7. 8:04   Mežrubeņi (A-pietura)
 8. 8:06    Iecēni
 9. 8:10    Eglaines iela
 10. 8:12    Aizupe (galapunkta pietura)
 11. 8:20   Ozolnieku vidusskola

Mazais loks

Lielais loks

 1. 7:10    Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)
 2. 7:14     Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)
 3. 7:17     Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)
 4. 7:20     Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)
 5. 7:30     Jaunpēternieku centrs
 6. 7:34     Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)
 7. 7:37     Dalbes dz-ceļa stacija
 8. 7:41     Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)
 9. 7:44     Saulgrieži (pirms Laicēniem)
 10. 7:47     Vērdiņi (Buļļi)
 11. 7:52     krustojums aiz tilta pār Cenas upi
 12. 7:57     Stēgas
 13. 8:02     Ziedari (Cenas ciemats)
 14. 8:10     Līcīši (A-pietura „Cenas”)
 15. 8:12     Iecavkrasti
 16. 8:20    Ozolnieku vidusskola

Atpakaļ no Ozolnieku vidusskolas

14:20 pa lielā loka maršrutu – 55 km

 • 14:20   Ozolnieku vidusskola
 • Ozolnieku Tautas nams
 • Aizupe (A-pietura)
 • Eglaines iela
 • Iecēni
 • Mežrubeņi
 • Brankas
 • Spartaks
 • Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)
 • Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)
 • Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)
 • Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)
 • Jaunpēternieku centrs
 • Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)
 • Dalbes dz-ceļa stacija
 • Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)
 • Saulgrieži (pirms Laicēniem)
 • Vērdiņi (Buļļi)
 • 1. krustojums aiz tilta pār Cenas upi
 • Stēgas
 • Ziedari (Cenas ciemats)
 • Līcīši (A-pietura „Cenas”)
 • 15:30   Iecavkrasti

 

16:40 pa mazā loka maršrutu līdz Raubēniem un atpakaļ pa lielo loku – 68 km.

 • 16:40   Ozolnieku vidusskola
 • Ozolnieku Tautas nams
 • Aizupe (A-pietura)
 • Eglaines iela
 • Iecēni
 • Mežrubeņi
 • Brankas
 • Spartaks
 • Strauti
 • Brankstūri
 • Tipogrāfijas krustojums
 • Raubēni
 • Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)
 • Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)
 • Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)
 • Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)
 • Jaunpēternieku centrs
 • Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)
 • Dalbes dz-ceļa stacija
 • Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)
 • Saulgrieži (pirms Laicēniem)
 • Vērdiņi (Buļļi)
 • 1.krustojums aiz tilta pār Cenas upi
 • Stēgas
 • Ziedari (Cenas ciemats)
 • Līcīši (A-pietura „Cenas”)
 • 18:20   Iecavkrasti