Pulciņa "Radošā virtuve" organizētajā konkursā tikai iesūtīts 21 Sirsniņdienas gardums, ko skolēni bija pagatavojuši savās ģimenēs.

Pulciņa dalībnieces apskatīja visus iesūtītos gardumus un izvēlējās 3 labākos, kuri tad arī saņems pārsteiguma balvas:

1. vieta - Kristiāns Lisovskis (7.v klase) Recepte

2. vieta - Laura Sinkeviča (5.a klase)

3. vieta - Jeļizaveta Kuļbačnaja

Paldies ikvienam skolēnam, kurš piedalījās konkursā un iepriecināja savu ģimeni ar gardumiem! Visi pagatavotie gardumi bija radoši, krāsaini un ar mīlestību gatavoti!

Pulciņa "Radošā virtuve" konku...
Pulciņa "Radošā virtuve" konku...
Pulciņa "Radošā virtuve" konku...

Nu jau tradicionāli katra semestra sākumā Ozolnieku vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem ir iespēja pieteikties un saņemt Leču ģimenes stipendiju 300 EUR apmērā.

Izvērtējot 2020./2021.m.g. 1.semestra rezultātus un uzrakstot motivacijas vēstuli, stipendijai pieteicās vienpadsmit mūsu skolas mērķtiecīgākie audzēkņi.

Apsveicam un lepojamies ar mūsu stipendiātiem - 9.klases skolēnu Jāni Vaškevicu un 11.klases skolēniem Eviju Jureviču un Kasparu Gržibovski!

Ozolnieku vidusskolas kolektīvs saka milzīgu PALDIES Annai un Ilgvaram Lečiem par atbalstu un ticību mūsu izglītojamiem!

Vītolu fonda Leču ģimenes stip...
Vītolu fonda Leču ģimenes stip...
Vītolu fonda Leču ģimenes stip...

lvlvl.png2019. gada 11.novembrī SIA "Datorzinību centrs" ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.1.2/19/A/003 "Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1.-3.klase "Mazā Mula pēta"" realizāciju.

Projekta mērķis ir izstrādāt digitālu mācību un metodisko līdzekli vizuālā mākslas programmā pamatskolai 1.-3. klasei, lai veicinātu skolēnu kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā.

Ir izstrādāti interaktīvie uzdevumi visām 4 tēmām (Ainava, Klusā daba, Dzīvnieki un Portrets) visām 3 klasēm. Turpinās darbs pie ieinteresējošu animāciju izstrādes katrai tēmai, ir izveidoti uzdevumu metodiskie materiāli un darba lapas.

Ir uzsākta digitālā mācību un metodiskā līdzekļa recenzēšana, pakāpeniski katrai tēmai. Atbilstoši recenzentu ieteikumiem, tiks veikti nepieciešamie uzlabojumi.

Ņemot vērā faktisko situāciju mācību norisē, aprobāciju plānots uzsākt š.g. 1. ceturksnī.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Ozolnieku vidusskolu un Siguldas Pilsētas vidusskolu.

Ir pagarināts projekta realizācijas termiņš.  Projekts tiks realizēts līdz 2021.gada maija beigām.

Ziemassvētku kauss ir ilggadēja mūsu skolas tradīcija, kas šoreiz notika attālinātā formā, taču tas nemazināja skolēnu azartu un atsaucību.
Uzdevumi bija ļoti dažādi. Bija jāatmin dziesmu nosaukumi pēc Emoji zīmēm, jāizpilda Ziemassvētku tests par dažādiem ar svētkiem saistītiem jautājumiem, jānofotgrafē un jāiesūta savā apkārtnē skaistākā egle, jāizveido netradicionālā egle no mājās pieejamiem priekšmetiem, jāatmin latviešu tradicionālās mīklas, jāatpazīst dzīvnieku pēdas sniegā un jāmēģina izdomāt Drakulas seifa kombinācija.

Daži fakti skaitļos:

  • kopā aktivitātēs iesaistījās 197 skolēni;
  • iesūtītas 100 netradicionālās eglītes, no kurām 12 iegūst atzinību kā oriģinālākajām eglītēm, bet 2 ieguvušas skatītāju simpātiju Facebook balsojumā (uzdevumu sagatavoja skolotāja R.Bērziņa);
  • iesūtītas 83 īstās egles, kuras atradāt savā tuvākajā apkārtnē (šeit jāpiebilst, ka vairākkārt tika iesūtīta fotogrāfija no egles, kas atrodas laukumā starp Ozolnieku novada domi un veikalu Top);
  • darbu izvērtēšana un apskatīšana aizņēma 17 stundas;
  • diemžēl nevienam neizdevās atrisināt "Drakulas seifa kombināciju" (uzdevumu sagatavoja skolotāja I.Galviņa)
  • 28 skolēniem izdevās veikt 10.uzdevumu - nobalansēt 2 dakšiņas ar sērkociņa palīdzību (uzdevumu sagatavoja skolotāji D.Lagzdiņš un E.Janovičs)
Rezultātu aprēķināšanā tika ņemts vērā skolēnu skaits konkrētajā klasē un cik no tiem iesaistījās un iesūtīja uzdevumus. Sasummējot visus punktus par paveiktajiem uzdevumiem, radās gala rezultāts.
 
Paldies ikvienam skolēnam par atsaucību un iesaistīšanos aktivitātēs!
Ziemassvētku kausa rezultāti
Ziemassvētku kausa rezultāti
Ziemassvētku kausa rezultāti