Turpinās bioloģiskās daudzveidības projekts “Lielās augu medības”, kurā piedalās 1.-3.klašu skolēni. Aktīvāka darbība projekta īstenošanā bija vērojama rudenī, kad vairāk laika pavadījām āra nodarbībās. Lielāko uzmanību esam veltījuši augu valstij.

Ko pa šo laiku esam paveikuši?

"Lielās augu medības" turpinās
"Lielās augu medības" turpinās
"Lielās augu medības" turpinās
"Lielās augu medības" turpinās
"Lielās augu medības" turpinās
"Lielās augu medības" turpinās

 

NOSLĒDZIES NORDPLUS PROJEKTS PAR TEĀTRA METOŽU LIETOŠANU

Ar apmācības semināru par teātra metožu lietošanu 2016.gada decembrī noslēdzās Nordplus Pieaugušo izglītības projekts Nr. NPAD-2015/10036 “Teātris - mēģinājums veiksmīgai integrācijai darba tirgū” (Theatre - rehearsal of successful integration into job market), kas tika īstenots sadarbojoties ar četrām organizācijām no Lietuvas, Igaunijas, Islandes un Latvijas. Projekta mērķis bija stiprināt saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.

No pirmdienas 9. janvāra Ozolnieku vidusskolas 4. – 12. klašu sporta stundās notiks slēpošana. Nepieciešams slēpošanai un laika apstākļiem atbilstošs apģērbs.

Sporta skolotājas M. Cīrule. R. Skruļa.

2016. gada 22. decembrī Jelgavā, LLU notika Jelgavas Valsts ģimnāzijas rīkotā reģionālā konference matemātikas un dabaszinātņu skolotājiem „Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās matemātikā un dabaszinātnēs”. No mūsu skolas tajā piedalījās matemātikas skolotājas Guna Cicena, Lilija Menska, Sigita Krauze; matemātikas un fizikas skolotāja Inna Galviņa un ķīmijas skolotāja Lolita Meinharde.

Skolēnu reģistrācija Ozolnieku vidusskolas 1. klasei 2017./2018. mācību gadā notiks no 2017. gada 2. janvāra 211. vai 208. kabinetā.

Sākotnējo reģistrāciju var veikt elektroniski, iesniegumu var uzrakstīt vēlāk, ierodoties skolā.

 

Ja vecāki vēlas pieteikt savu bērnu klasē pie noteiktas skolotājas, tad laikā no 02.01.2017. līdz 31.01.2017. vecākiem personīgi jāierodas skolā, iesniegumā jānorāda skolotājas vārds, uzvārds. Rindas kārtībā  bērns tiek reģistrēts attiecīgās klases sarakstā.

20.decembrī 7.b klase apmeklēja Ziemassvētku kauju muzeju „Mangaļi” Valgundes novadā. Muzejs ir viens no iniciatīvas „Nacionālie dārgumi” apskates objektiem, kā arī Latvijas Kara muzeja filiāle.

Ziemassvētku kauju muzeja „Man...
Ziemassvētku kauju muzeja „Man...
Ziemassvētku kauju muzeja „Man...
Ziemassvētku kauju muzeja „Man...
Ziemassvētku kauju muzeja „Man...
Ziemassvētku kauju muzeja „Man...

 

20. decembrī 7. b klase apciemoja pansionāta „Zemgale ”iemītniekus, lai nodotu pašu gatavotos 300 Ziemassvētku apsveikumus.

Viesošanās pansionātā "Zemgale...
Viesošanās pansionātā "Zemgale...
Viesošanās pansionātā "Zemgale...
Viesošanās pansionātā "Zemgale...
Viesošanās pansionātā "Zemgale...
Viesošanās pansionātā "Zemgale...