Ozolnieku vidusskola

Īsta izglītība ir prāta un sirds saskaņa Rainis

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs

Matemātikas nedēļa

No 24. līdz 28. novembra skolā būs matemātikas nedēļa

Matemātikas nedēļas pasākumi

 

Skolas avīzes 6. numurs

Ir iznācicis skolas avīzes 6. numurs

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 2014. gada 12. novembris, plkst. 10.59
 

Mārtiņdienas tirdziņš

10. novembrī starpbrīžos norisinājās ikgadējais un nu jau par skolas tradīciju kļuvušais - Mārtiņdienas tirdziņš.

Paldies visiem skolēniem par aktīvu līdzdalību, paldies vecākiem par atbalstu kārumu, gardumu un citu jauku lietu tapšanā!

Attēlu galerija

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 2014. gada 12. novembris, plkst. 10.58
 

Konkurss "Mana Latvija"

alt 6.novembrī Jelgavas un Ozolnieku novads rīkoja 5. un 6.klašu skolēnu erudītu konkursu "Mana Latvija". Tā mērķis bija sekmēt skolēnu valstiskās identitātes un patriotisma jūtu veidošanos.

Skolēniem bija jāsagatavojas par šādām tēmām: Akcija - "Baltijas ceļš", Eiropas Savienība, Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta, Latvijas prezidentūra ES Padomē.

Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja 5.a klases skolēni Estere Vjakse un Jānis Multiņš, 6.a klases skolēni Rūta Balode un Rūdolfs Bumbieris un 6.b klases skolēni Elīna Liepiņa un Santa Daniela Krūza.

Paldies skolēniem par iegūtajām un sniegtajām zināšanām konkursā, iegūstot 3.vietu 13 komandu konkurencē!

Sveicam!

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 2014. gada 10. novembris, plkst. 15.38
 

Lielā lasīšana un lasītprieks

Pavisam drīz noslēgsies Latvijas Televīzijas gada garumā organizētais projekts "Lielā lasīšana", kura ietvaros katru nedēļu tiek demonstrēti Latvijā iecienītāko grāmatu stāsti. Tos prezentē sabiedrībā pazīstami cilvēki, no kuriem iedvesmu smeļas mūsu skolas skolēni.
Projekta un raidījuma "Lielā lasīšana" veidotāji savā mājaslapā publicējuši rakstu par Ozolnieku vidusskolas skolēniem, kuri literatūras stundās pie skolotājas Ances Jaks jau vairāk kā gadu cītīgi lasa pašu izvēlētu daiļliteratūru, vēlāk izlasītās grāmatas analizē un viens otram prezentē. To visu kopā viņi nosaukuši par "Lasītprieku". Lūk, šajā saitē varat izlasīt vairāk.
 

Skolas auglis

        

Ozolnieku vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Komisijas finansētajā programmā “Skolas auglis”. Tā tika izveidota, lai veicinātu veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū.

Sākot ar šo nedēļu 1.-9.klašu skolēni bezmaksas varēs ēst burkānus un ābolus.

Augļus un dārzeņus uz skolu piegādās trīs reizes nedēļā.

Lai labi garšo!

altalt

alt

alt

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 2014. gada 06. novembris, plkst. 18.20
 

Sporta un mākslas priekšmetu nedēļa

No 3. līdz 7. novembrim mūsu skolā notiek 5-9. klašu Sporta un mākslas priekšmetu nedēļa, kuras laikā katrā mācību priekšmetā norisinās dažādas aktivitātes, saistībā ar mūsu skolas vērtībām!

Piemēram, vizuālās mākslas stundās tiek aktualizētas vērtības, kas saistās ar piederību, patriotismu Latvijai. Skolēni pēta Latvijas dabu un attaino to grafikā - putni, dzīvnieki, augi. Tiek arī pētīta vārdu izcelsme un mūsdienģs burtu dizaina interpretējums.

Mūzikā notiek aktīva skolas un Latvijas valsts himnu vārdu mācīšanās un dziedāšana, tādejādi izrādot cieņu un piederību mūsu skolai un valstij.

Mājturībā meitenēm tiek akcentēts veselīgs uzturs un atbildība par to ko ēdam. Atbildība par savu izvēli un rīcību šodien un tās ietekmi uz savu nākotni. Īpašs uzsvars tiek likts uz Latvijas augļiem un dārzeņiem, to izmantošanu salātu gatavošanā, par ko būs arī gaidāmais Novadu māturības konkurss 7.-9. klašu meitenēm. Tāpēc, šīs nedēļas laikā būs iespēja arī noteikt divas labākās skolnieces, kuras pārstāvēs mūsu skolu.

Mājturībā zēniem ir iespēja vairāk iepazīties ar Latviešu etnogrāfiju un veidot dažādus izstrādājumus no koka.

Sporta stundās notiek gatavošanās Jelgavas un Ozolnieku novadu sporta spēlēm basketbolā. Sporta stundās tiek akcentāta savstarpējā uzticēšanās un sadarbība, tādejādi veicinot kolektīvo atbildību.

 

Inovāciju diena pedagogiem

Skolēnu brīvlaikā, 28.oktobrī, Jelgavā, ZRKAC notika jau par tradīciju kļuvusī Inovāciju diena pedagogiem "Mēs savā pilsētā un valstī".

Skolotājiem tika dota iespēja piedalīties daudzveidīgās nodarbībās. Mūsu skolas pedagogi K. Stepanova, S. Krauze un I. Lapiņa apmeklēja Ērikas Pičukānes lekciju "Jaunā sabiedrības daudzveidība. Atbalsts pedagogiem darbā ar migrācijas jautājumiem un skolēniem/viņu ģimenēm no citām valstīm" un piedalījās lekcijā ar ekskursiju "Jelgavas pilsētas jaunākie infrastruktūras un pilsētvides objekti un projekti, ražojošie uzņēmumi", kuru vadīja Jelgavas domes attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte un Jelgavas domes deputāts Vilis Levčenoks.

Savukārt, vēstures skolotāja Kitija Valeiņa iepazinās ar virtuālu ekspozīciju par Latvijas okupāciju un iedzīvotāju deportācijām nodarbībā "Inovatīvs vērtībizglītības rīks mācību un audzināšanas darbā" un apmeklēja radošo darbnīcu- erudīcijas spēli "Jelgavas stāsti" par Jelgavu no vairāku gadsimtu, dažādu cilvēku un vēsturisko notikumu skatu punkta.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 2014. gada 04. novembris, plkst. 11.47
 

Skolotājiem kursi

30. oktobrī notika kursi sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotājiem - Interaktīvie materiāli stundās

Attēlu galerija

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 2014. gada 02. novembris, plkst. 12.38
 

MA seminārs

30. oktobrī pie mums notika Ozolnieku un Jelgavas novadu mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības seminārs praktikums - konservēšana

Attēlu galerija

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 2014. gada 02. novembris, plkst. 12.30
 

Pieredzes apmaiņas pasākums

30. oktobrī notika Siguldas pilsētas vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņa Ozolnieku vidusskolā, kuras laikā tika runāts par skolas vērtību ieviešanas stratēģisko plānu, tika sniegta informācija par skolu, par Bērnu attīstības un izglītības centra darbību, par IT izmantošanu mācību procesā un elektronisko darba plānu. Tad notika ekskursija pa skolu, kuras laikā tika apmeklēts skolas muzejs, apskatīti kabineti un demonstrēts datorvadāmais darbgalds.

Attēlu galerija


Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 2014. gada 02. novembris, plkst. 12.09
 

iPad apmācība

29. oktobrī mūsu skolā notika matemātikas un dabaszinību skolotāju kursi - planšetdatoru lietošana mācību procesā

Attēlu galerija

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 2014. gada 02. novembris, plkst. 12.05
 

Somu svēršana

Rūpējoties par skolēnu stāju un veselību, Ozolnieku vidusskolas 1.-4. klasē no 20.10. līdz 24.10. tika svērtas skolēnu somas. MK noteikumi nr. 610. nosaka pieļaujamo skolas somas svaru: izglītojamajiem, kas jaunāki par 9 gadiem, — 2,5-3,5 kg, 9-11 gadus veciem izglītojamajiem — 3,5-4 kg.

Šajā nedēļā tika nosvērtas 254 skolēnu somas. Apkopojot rezultātus, tika konstatēts, ka 44% skolēnu somu svars pārsniedz pieļaujamo normu. Pārrunājot ar skolēniem, atklājām, ka daudziem sākumskolas skolēniem šajā dienā līdzi ir nevajadzīgi mācību piederumi, dažādas citas mantas, bet dažas somas arī bez mācību līdzekļiem izrādījās ļoti smagas. Skolēnu dienasgrāmatās ir ielīmēta informācija vecākiem un klases audzinātājai.

Aicinu visus skolēnus, vecākus un klases audzinātājas regulāri sekot līdzi skolas somu saturam, pārrunāt klasē un ģimenē stājas higiēnas jautājumus.

Ārstnieciskās vingrošanas skolotāja Vineta Zīverte

 

 

Koru festivāls

Šogad divas dienas 27. un 28.oktobrī Ozolnieku vidusskolā notiek Koru festivāls, kurš šajā vakarā plkst. 19.00 noslēgsies ar koncertu "Manā Sirdī" Ozolnieku Tautas namā.

Festivālā piedalās trīs skolu kori - Ozolnieku vidusskolas 5.-9.klašu koris (diriģente Rūta Bergmane), Dobeles Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu koris (diriģents Raimonds Bulmers) un Siguldas 1.pamatskolas 5.-9.klašu koris (diriģente Evija Rozena).

Šobrīd rit aktīvs mēģinājumu darbs, lai vakarā varētu skanīgi piepildīt tautas nama zāli!

 

Sacensību kalendārā basketbols

Ozolniekos abās sporta zālēs (vidusskolas un sporta centra) notika Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolēnu sporta spēles basketbolā. Vidusskolas komandām jauniešiem pirmajā vietā - Elejas vidusskola, otrajā vietā Ozolnieku vidusskolas jaunieši, trešie Kalnciems.

Mūsu komandā spēlēja Edgars Ratkevičs, Krišjānis Grantiņš, Edvards Ulmanis, Kristers Kalniņš, Gustavs Puriņš, Raivo Veļiks, Renārs Hincenbergs, Helvijs Staļģis, Valts Freibergs. Jaunietēm gāja grūti, cīņa ne tikai ar bumbu, bet arī ar nagiem, balsi.

Jauniešus sveicam ar sudraba medaļām!

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 2014. gada 27. oktobris, plkst. 13.18
 

Pie mums ciemos – Cūkmens


17.oktobrī, pie mums Ozolnieku vidusskolā ciemos bija ieradies slavenais Latvijas Mežu Cūkmens. 1. klases draudzēties gāja no 8.30 līdz pat 9.30, 3. klases un 5.c – no 9.30 līdz 10.30, 4. un 5.ab klases uzzināt kaut ko jaunu devās no 11.00 līdz 12.00, bet no 12.00 līdz 13.00 ar Cūkmenu tikās 2. klases.

Cūkmena vēstījums ir “NEMĒSLO MEŽĀ! Pirmkārt, tu tapsi par cūku. Otrkārt, tu sabojāsi mežu, saindēsi un nonāvēsi daudz dzīvu radību. Treškārt, tu sabojāsi prieku daudziem cilvēkiem. Un, ceturtkārt, ja man tevis dēļ būs jāpaliek par cūkmenu pārāk ilgu laiku, es tevi piekaušu!”

Attēlu galerija

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 2014. gada 22. oktobris, plkst. 10.07
 

Pateicība deputātiem

14. oktobrī deputāti pieņēma lēmumu no 2015. gada 1. janvāra finansēt izglītojamo pusdienas Ozolnieku novada izglītības iestādēs Ozolnieku novada pašvaldībā deklarētiem 5.-9. klašu skolēniem (1.-4. klašu skolēnu bezmaksas ēdināšana jau tiek nodrošināta).

Paldies deputātiem par izpratni, atbalstu un vienbalsīgu lēmumu bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanā Ozolnieku vidusskolas pamatskolas skolēniem.

Skolas direktore Klāra Stepanova

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 2014. gada 16. oktobris, plkst. 07.49
 


1 lapa no 16