Aktualitāšu arhīvs

Skolā piestāj Mobilā dabas klase

Izglītojošs pasākums “Ja Tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!”

Ekoskolu apbalvošanas pasākums

Grantu konkurss „Ielaid skolā dabu”

Zinību diena 2023

Adaptācijas dienas pirmklasniekiem

Mācību priekšmetu kursu piedāvājums papildināts ar Programmēšana I un Programmēšana II

LVM Bioekonomikas stipendiju konkurss

Izglītojošas nodarbības

Radošo darbu konkurss ”Mūsu klase ir atvērta un draudzīga visiem bērniem”