Aktualitāšu arhīvs

PII audzēkņu ciemošanās

Pasaules Dabas Fonda grantu konkurss “Ielaid skolā dabu”

Dalība konferencē “Efektīvs matemātikas skolotājs”

Jelgavas novada Tehnoloģiju mācību jomas datorikas skolotāju nodarbība

Meža dienas Jelgavā šogad notiks 28. aprīlī

Piedalīšanās SMB skatē “Skolas simboli”

Nodarbība par mežu

Projektu darbu demonstrējumi

9. klašu vecāku sapulce

Labdarības akcija Ukrainai