11.03.2024. Erasmus+ akreditācija

No 26. marta līdz 1.februārim seši Ozolnieku vidusskolas skolēni – Nadīna Solovjakova, Madara Sirvide, Baiba Strika, Dāvis Dāboliņš, Kristiāns Lisovksis un Zhang Jinshuo – kopā ar pavadošajām skolotājām – Renāti Zaru-Grinevicu un Kitiju Valeiņu – viesojās Vācijā,  Delmenhorstas Max-Planck ģimnāzijā. Šajā nedēļā skolēni kopā ar citiem jauniešiem no Vācijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas Erasmus+ projekta “Let’s do IT” ietvaros apguva fiziskās un mentālās veselības priekšnosacījumus, starptautiskās komandās veidojot digitālus produktus video un audio formātā, ar mērķi izglītot vienaudžus,  kā rūpēties par savu fizisko un mentālo veselību.

Pirmajā mobilitātes dienā skolēni apmeklēja Delmenhorstas Max-Planck ģimnāziju un piedalījās pasākuma atklāšanas ceremonijā, kurā Latvijas komandai bija jāprezentē sevi. Skolēni kopā ar pavadošajiem skolotājiem izklāstīja klātesošajiem dažādus interesantus faktus par Latviju un latviešiem, kā arī mācīja dziedāt latviešu tautas dziesmu “Bēdu, manu lielu bēdu”. Pēc atklāšanas ceremonijas projektā iesaistītajiem ārvalstu skolēniem, skolotājiem un skolēniem no uzņemošajām viesģimenēm bija iespēja iepazīties tuvāk neformālā gaisotnē, izmēģinot spēkus boulinga spēlē. Diena noslēdzās izglītojošā pastaigā Delmenhorstas pilsētā, apmeklējot pilsētas nozīmīgākos apskates objektus, tai skaitā pilsētas ūdens torni, no kura paveras skats uz pilsētas panorāmu.

Otrajā dienā tika organizēta ekskursija uz Brēmenes pilsētu ar mērķi piedalīties izglītojošās mākslas un mūzikas darbnīcās. Daļa skolēnu varēja izvēlēties doties uz Brēmenes mākslas galeriju un uzzināt vairāk par mākslas un radošuma ietekmi uz mentālo veselību, un daļa skolēnu varēja izvēlēties doties uz Brēmenes filharmoniju, kur tika dota iespēja iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem un pašiem muzicēt, izbaudot mūzikas nozīmi mentālās veselības stiprināšanā. Otrās dienas vakars noslēdzās Delmenhorstas Max-Planck ģimnāzijas bibliotēkā, kur tika organizēts galda spēļu vakars ar veselīgām uzkodām, vācu skolēnu organizētais spēļu vakars tika pavadīts ar smiekliem un sirsnīgām sarunām.

Trešajā dienā izglītojošas darbnīcas-nodarbības tika organizētas skolā un tās veidoja un vadīja gan Delmenhorstas Max-Planck ģimnāzijas pedagogi, gan projekta dalībvalstu pedagogi. Kopumā tika novadītas  piecas darbnīcas, kurās skolēniem bija iespēja praktiski izmēģināt dažādas metodes, kas palīdz rūpēties par fizisko un mentālo veselību. Vācijas skolotāji organizēja jogas un sporta nodarbības, skolotāji no Polijas bija sagatavojuši mākslas nodarbību, itāļu skolotāji vadīja rakstīšanas darbnīcu, savukārt, Latvijas skolotāji organizēja teātra mākslas nodarbību. Trešās dienas vakarā sanāksmes organizatori bija sarūpējuši pārsteigumu visiem dalībniekiem un kopīgi tika apmeklēts profesionāla orķestra koncerts Brēmenes filharmonijā.

Ceturtā diena tika aizvadīta intensīvā darbā pie digitālo produktu izstrādes. Skolēni tika sadalīti jauktās grupās, izveidotajai grupai bija jāliek lietā visas iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes, lai veidotu video un audio materiālus vienaudžiem par fiziskās un mentālās veselības jautājumiem. Skolēni darbojās ar lielu atdevi un radošais process virmoja visas dienas garumā – tika veidoti podkāsti, video instrukcijas, audio un video intervijas un pat muzikāls skaņdarbs. Ceturtās dienas vakarā tika organizēta atvadu ballīte skolas telpās, kuras laikā jaunieši iepazīstināja viens otru ar savu valstu populārākajām dziesmām un dejām.

Pēdējā ,piektā, mobilitātes diena tika aizvadīta noslēdzot darbu pie digitālajiem produktiem un organizējot to prezentēšanu. Noslēguma ceremonijas laikā katras valsts skolēnu komanda dalījās ar iegūtajiem iespaidiem un nozīmīgākajiem ieguvumiem šajā nedēļā.  Skolēni atzina, ka šī ir bijusi neaizmirstama pieredze, kas ļāvusi gan uzlabot sadarbības prasmes, gan angļu un vācu valodas prasmes, gan uzstāšanas un prezentācijas prasmes, gan veicinājusi skolēnu pašapziņu, gan palīdzējusi veidot jaunas draudzības.

Brauciena laikā skolēni veidoja kopīgu dienasgrāmatu, kurā atspoguļoja katrā dienā piedzīvoto. Dienasgrāmata apskatāma šeit: https://padlet.com/kitijavaleina/projekta-let-s-do-it-ned-a-v-cij-delmenhorst-plgv47w9yr3ocda9

Par to kā skolēniem un skolotājiem veicās projekta “Let’s do IT” tikšanās reizē Vācijā ir izveidots video, kas skatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=5ZcoR4Fujug

Plašāka informācija par projekta tikšanos Delmenhorstā un tikšanās laikā izstrādātie digitālie produkti atrodami šeit: http://www.letsdoitproject.eu/delmenhorst.html

Plašāka informācija par projektu mājaslapā www.letsdoitproject.eu

Jau marta pirmajā pusē Ozolnieku vidusskolā tiks izsludināta atlase 10.un 11. klašu skolēniem, lai konkursa kārtībā, atlasītu trīs skolēnus divu nedēļu ilgai individuālai mobilitātei Vācijā, kuras laikā kopā ar Delmenhorstas Max-Planck ģimnāzijas audzēkņiem apgūtu vidusskolas izglītības programmu.

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais finansējums sastāda 51 046 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.

Galerija