31.05.2024. Erasmus+ akreditācija

Mūsu skolas vidusskolas klašu 3 skolēni Erasmus akreditācijas ietvaros divas nedēļas mācījās Vācijā, Delmenhorstas ģimnāzijā.

Pateicoties Ozolnieku vidusskolas skolotāju ciešai un ilggadīgai sadarbībai ar Delmenhorstas Max-Planck ģimnāzijas kolēģiem, abas skolas vienojās dot iespēju 3 Ozolnieku vidusskolas skolēniem divas nedēļas piedalīties mācību procesā Delmenhorstas ģimnāzijā, kopā ar vācu jauniešiem apmeklējot mācību stundas un piedaloties ārpusstundu aktivitātēs. Skolēni apmeklēja mācību stundas, kādas apgūst arī Ozolnieku vidusskolā, kā ķīmiju, matemātiku, bioloģiju, vēsturi un sportu, kā arī piedalījās mācību stundās, kādas Latvijā nepagūst: latīņu valoda, spāņu valoda, politika, ētika, reliģija, teātra stunda.  Pēc atgriešanās no mobilitātes, skolēni angļu valodas stundās prezentēja tur veikto izpēti, salīdzinot mācības vidusskolas posmā Vācijā un Latvijā.

Atskatoties uz šajās 2 nedēļās pieredzēto, 11.a klases skolniece Madara Sirvide secina: “Šīs divas nedēļas Vācijā katru dienu runāju un klausījos vācu valodu. Domāju, ka nedēļas beigās manas prasmes vācu valodā bija krietni paplašinājušās. Sarunājos vāciski ar viesģimeni, skolotājiem, klasesbiedriem, veikalā iepērkoties un pat svešiniekiem, kurus satiku izbraukumos. Diezgan pamatīgi iepazinu vietējo kultūru, dažnedažādos veidos. Šo divu nedēļu laikā pati izrādīju iniciatīvu, tādā veidā rodot iespēju, vai vismaz pavēru iespējas jauniem, interesantiem notikumiem, lai iekļautos jaunajā vidē un socializētos ar klases biedriem. Esmu ļoti priecīga un pateicīga par iespēju aizbraukt, piedzīvot, mācīties. Tas ļāva arī apsvērt domas par nākotnes plāniem mācīties kādās apmaiņas programmās Vācijā arī nākotnē, mācoties augstskolā. Bet galvenokārt, tas deva iedvesmu jauniem projektiem, valodas apgūšanai un jaunu zināšanu iegūšanai.”

10.b klases skolniece Madara Novermane  atzīst: “Šis brauciens man iemācīja būt pastāvīgākai, kas man noderēs nākotnē darbā, un tas arī ļoti ietekmēja manu nākotnes karjeras izvēli.”

10.a klases skolēns Dāvis Dāboliņš mudina: “Šis projekts man bija lieliska iespēja, lai labāk iepazītu Vācijas kultūru un saprastu, ka vēlos kādreiz mācīties un dzīvot Vācijā. Vācijas iedzīvotāji pamatā ir ļoti jauki un es patiesi vēlētos kādreiz dzīvot Vācija, pilsētā Delmenhorsta. Es apguvu ļoti daudz jaunas lietas par Vācijas izglītības sistēmu un arī paradumiem, ko es uzskatu par ļoti vērtīgu ieguvumu un patiesi noderīgu. Es ieteiktu jebkuram cilvēkam izmēģināt šādu Erasmus+ programmu!”

Erasmus akreditāciju Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 Ozolnieku vidusskola īsteno no 2023.gada līdz 2027.gadam. 2023/24.mācību gadam piešķirtais Eiropas Komisijas līdzfinansējums sastāda 51 046 EUR.

Galerija