Aktualitāšu arhīvs

Izzinoša ekskursija

Lepojamies ar mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem

Latvijas 73. matemātikas (novadu) olimpiāde

Ozolnieku vidusskolai piešķirts statuss „Veselību veicinoša izglītības iestāde”

Ekoskolu Ziemas forums

Vecāku diena

Ozolnieku vidusskola latviešu valodas olimpiāde 1. – 3. klasēm

Atklātā matemātikas olimpiāde

Sveču mēnesis arī Ozolnieku vidusskolā.

Reģistrēšana 1. klasē