Aktualitāšu arhīvs

Pievienojies skolēnu domei!

ESF projekta logo

“Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1. -3.klase “Mazā Mula pēta””

Jauno pirmklasnieku adaptācijas nedēļa

ESF projekta logo

“Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1. -3.klase “Mazā Mula pēta””

Dokumentu pieņemšana uzņemšanai 10. klasē

Konkursa “GADA KLASE 2020” rezultāti

Makulatūras vākšanas konursa “Tīrai Latvijai” rezultāti

Grāmatu nodošana

Atbalsta nodrošināšana bērnam – būtisks priekšnosacījums drošības sajūtai

ZPD Valsts konference – pirmo reizi attālināti!