12.04.2023. Vecākiem

2023. gada 20. aprīlī, pulksten 18.00 notiks 9. klašu vecāku sapulce tiešsaistē

Darba kārtība:

1. Eksāmenu aktualitātes

2. Uzņemšanas kārtība vidusskolā

Sapulces saite tiks nosūtīta e-klases pastā

Galerija