21.03.2023. Vecākiem

2023.gada 23 martā skolā notiks Vecāku diena
  • 14.30-18.30 Individuālas sarunas ar pedagogiem
  • 18.00 6. klašu vecāku sapulce 008. kabinetā

Galerija