25.01.2024. Vecākiem

Ozolnieku vidusskolā februāris – Vecāku mēnesis:

1.februārī plkst. 18.00 tiks organizēta tikšanās ar vecākiem tiešsaistē, lai informētu par aktualitātēm izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšānā;

8.februārī no plkst. 14.30 līdz 18.30 skolā norisināsies “Vecāku diena”, kuras laikā vecāki, iepriekš piesakoties, varēs individuāli tikties ar pedagogiem, savukārt plkst.18.30 – 9.klašu izglītojamo vecāku sapulce;

13.februārī plkst. 18.30 tiešsaistē norisināsies psiholoģes Ivetas Aunītes saruna-diskusija ar vecākiem par tēmu “Kā veiksmīgāk sadarboties un risināt konfliktus?”;

22.februārī plkst. 18.30 notiks tikšanās tiešsaistē ar topošo pirmklasnieku vecākiem.

Galerija