Aktualitāšu arhīvs

Dalība Green-STEAM projektā

Dalība INTERREG projektā

Pieredzes apmaiņas seminārs Ozolnieku vidusskolā

Izzinoša ekskursija

Lepojamies ar mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem

Latvijas 73. matemātikas (novadu) olimpiāde

Ozolnieku vidusskolai piešķirts statuss „Veselību veicinoša izglītības iestāde”

Ekoskolu Ziemas forums

Vecāku diena

Ozolnieku vidusskola latviešu valodas olimpiāde 1. – 3. klasēm