08.03.2022. Audzināšanas darbs

Gustavam Zemgalam un viņa laikabiedriem veltītā skolēnu eseju konkursa rezultāti

Konkursā tika aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un speciālo mācību iestāžu 9. līdz 12. klašu skolēni, un profesionālo izglītības iestāžu 1. līdz 4. kursu audzēkņi, kā arī atbilstoša izglītības posma diasporas latviešu skolēni. Katrs konkursa dalībnieks varēja iesniegt vienu darbu 1000-1800 vārdu apjomā, kas veidots kā argumentēts pārspriedums.

Konkursa mērķis bija veicināt interesi par Valsts prezidentu Gustavu Zemgalu un viņa laikabiedriem mūsdienu skolu jauniešos, aicinot tos domāt par vērtībām, ko Latvijas valsts veidotāji sava mūža laikā aizstāvēja un apliecināja.

Galvenā balva (500 eiro) tika piešķirta Aknīstes vidusskolas 10. klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai, 2. vieta (300 eiro) – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolniecei Kristīnei Bumbierei, bet 3. vieta (200 eiro) – Ozolnieku vidusskolas 9. klases skolniecei Madarai Sirvidei! Lepojamies!

17 labāko eseju autori maijā tiks aicināti uz noslēguma pasākumu klātienē, visi eseju konkursa dalībnieki kopā ar skolotājiem vai ģimeni būs gaidīti Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un saņems muzeja sarūpētu balvu.

Paldies skolotājiem Renātei Zarai un Dāvim Strupulim par atbalstu!