22.11.2023. Audzināšanas darbs

Latvijas proklamēšanas gadadienas svētku tradīcija Ozolnieku vidusskolā – Latvju rakstu, ornamentu veidošana no svecēm skolas priekšā

Galerija