06.02.2023. Audzināšanas darbs

Psiholoģes Iveta Aunītes seminārs “Noteikumi. Robežas. Attiecības.”
3.-6. klašu skolēnu vecākiem un pedagogiem

2023. gada 7. februārī plkst. 19.00 ZOOM tiešsaistē

(piekļuves saite tiks nosūtīta e-klases pastā)

Galerija