03.10.2022. Audzināšanas darbs

Labo darbu nedēļa (03.10.-09.10.)

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau četrpadsmito gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. Tā ir lieliska iespēja  mācīt un ar praktiskiem piemēriem skolēniem rādīt, ka darīt labu otram un sabiedrībai, nesaņemot finansiālu atalgojumu, ir norma un tam jābūt pašsaprotamam. Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Ko šīs nedēļas ietvaros varam darīt Ozolnieku vidusskolā?

Pirmajā stāvā pie dežurantes tiks novietots “Labo vārdu pasts”, kurā skolēni no otrdienas līdz piektdienai (ieskaitot) varēs atstāt sveicienus, novēlējumus, paldies vai atvainošanās vārdus skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Īpaši aicinu valodu jomas skolotājus šonedēļ šo aktualizēt savās stundās, rakstot neformālu vēstuli vai apsveikumu.

Savukārt ikvienu skolas darbinieku otrdien, trešdien un ceturtdien mudinu slepeni (vai atklāti) iepriecināt savus kolēģus, uz galda atstājot kādu gardumu vai mazu dāvaniņu, garām ejot kabatā ieliekot kādu konfekti vai zīmīti, pasakot labus vārdus, uzmundrinot (arī tehniskajiem darbiniekiem).

Ko mēs varam darīt katrs individuāli?

  • Doties uz dzīvnieku patversmi;
  • apciemot vientuļos pensionārus, palīdzot dārza darbos;
  • sakopt vietējo apkārtni;
  • nodot asinis;
  • ziedot apģērbu, saimniecības lietas vai pārtiku;
  • dalīties ar sirdssiltumu un aprunāties, kopīgi padzert tēju, uzspēlēt galda spēles ar kādu, kam ikdienā ir vientuļi;
  • veikt jebkuru darbu, par kuru saņemsiet pretī sirsnīgu “Paldies!”.

Gan klašu kolektīvi, gan individuālas personas savus paveiktos labos darbus var reģistrēt šeit: https://labodarbunedela.palidzesim.lv/registre-paveikto-darbu .

Galerija