05.05.2022. Audzināšanas darbs

Kas ir Aizstāvības akadēmija? No 2020. līdz 2023. gadam katru gadu 20 motivētākie 15-25 gadus veci jaunieši no visas Latvijas tiek uzņemti Aizstāvības akadēmijā – bezmaksas 3 mēnešu ilgā neformālās izglītības kursā. Šogad  Aizstāvības akadēmijā mācījās 12.klases skolniece Evelīna Meijere un šo kursu pabeidza ar izcilību!

Šajā akadēmijā jaunieši tiek apmācīti par pilsoniskās līdzdalības formām, nevalstisko organizāciju lomu pozitīvu pārmaiņu radīšanai un iesaistīti aktivitātēs, kas veicina ticību personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī, mudināti uz rīcību interešu pārstāvniecībā un iedrošināti ietekmēt politiskās iniciatīvas.

Katra nodarbība sastāvēja no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstības izspēles. Kursa noslēgumā jaunieši izstrādāja pilsoniskās līdzdalības kursa darbus – sākot no protesta akcijām un beidzot ar likumdošanas izmaiņu virzīšanu –, kas apliecināja, vai kurss nokārtots veiksmīgi.

Evelīnas kursa darbs bija veltīts Ozolnieku vidusskolas Zaļās klases labiekārtošanai.                

Paldies Evelīnai par ieguldīto darbu!

12. klases audzinātāja Inta Vaškevica

Galerija