07.04.2022. Audzināšanas darbs

2022. gada 13. aprīlī no plkst. 15.00 līdz 19.00 aicinām Ozolnieku vidusskolas skolēnu vecākus uz individuālajām sarunām ar mācību priekšmetu pedagogiem, lai pārrunātu sava bērna sasniegumus un nepieciešamā atbalsta sniegšanu. Lai veiksmīgāk organizētu pēcpusdienu, lūgums pieteikties sarunām līdz 12. aprīļa plkst. 14.00.

Informācija par pieteikšanos sarunām atrodama e-klases pastā.