22.11.2022. Erasmus+ KA1

Dalība profesionālās pilnveides kursos Spānijā

Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077244

Rudens brīvlaikā angļu valodas skolotāja Laura Plota apmeklēja Erasmus+ programmas (KA1) skolu sektora projekta “Mūsdienīgi pedagogi – profesionāli, daudzpusīgi, pašpārliecināti un elastīgi kopējā Eiropas telpā” strukturētos kursus “Radošas stratēģijas angļu valodas mācīšanai: vienkāršāk un īstāk!  (Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real!)” Spānijā, Barselonā, Europass skolotāju akadēmijā (Europass Teacher Academy).

Laura Plota dalījās savā pieredzē.

“Strādājot Ozolnieku vidusskolā par angļu valodas skolotāju jau četrpadsmito gadu, vēlējos paskatīties uz angļu valodas mācību priekšmetu no cita skatu punkta, smelties iedvesmu un izmantot jaunas metodes stundu darbā. Kopumā 11 skolotājas (no Latvijas, Horvātijas, Bulgārijas un Vācijas) uzsākām mācības pirmdienā, 24. oktobrī, pasniedzējas Yanella Onedas vadībā. Šīs nedēļas laikā gan atkārtojām jau zināmas valodas mācīšanas stratēģijas, gan apguvām jaunas metodes svešvalodu pasniegšanā, kā piemēram, stāstu metodi (Storytelling), māksliniecisko domāšanu (Artful Thinking), mūzikā balstītu mācīšanos (Music-based Learning), dažādas domāšanas attīstīšanas stratēģijas (Core Thinking Routines), universālo mācīšanas metodi (UDL) u.c. Trešdiena, 26. oktobris bija viena no vispiepildītākajām nedēļas dienām, jo pirmajā dienas daļā mēs devāmies uz Nacionālo Mākslas Muzeju (Museum of National Catalan Art), lai prakstiski grupā izmēģinātu dažādas metodes, kā mākslas darbi var tikt izmantoti valodas apguvē un pilnveidošanā. Protams, šī bija arī lieliska iespēja apskatīt muzeja eksponātus un iepazīties ar mākslas darbiem no 10. līdz 20. gadsimtam, it īpaši slaveno romānikas stila baznīcas kolekciju, kā arī Katalonijas mākslu un dizainu. Pēc nodarbībām, mums tika piedāvāta iespēja apmeklēt vienu no senākajiem Barselonas kvartāliem – Gracia Barrio, kurš arī mūsdienās ir saglabājies kā kluss un radošs rajons, kurā atrodas daudzi mazi laukumi, piemēram, Plaza del Diamant, Plaza Virreina, Plaza de la Revolución un tajos iknedēļu pulcējas vietējie iedzīvotāji lai kopīgi pavadītu laiku, baudītu vietējos ēdienus un kultūru. 28. oktobrī – pēdējā nodarbību dienā – dalījāmies savos iespaidos par kursos pavadīto nedēļu, sniedzām atgriezenisko saiti un saņēmām sertifikātu par kursu apmeklēšanu. Apkopojot šajā nedēļā piedzīvoto, priecājos par iespēju iepazīties ar citu valstu skolotājiem, pārrunāt aktuālus jautājumus angļu valodas pasniegšanā, dalīties pieredzē par dalību projektos, kursu apmeklēšanu, un par iespēju kopā plānot mūsdienīgu mācību stundu.”

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

Galerija