21.02.2023. Erasmus+ KA1

Dalība profesionālās pilnveides kursos Itālijā, Romā

Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077244

Ozolnieku vidusskolas skolotāja Rūta Bozoviča no 23. līdz 27. janvārim apmeklēja kursus “Mākslas terapija: Pašizpausme un īpašās vajadzības mākslas izglītībā” (Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education) Itālijā, Romā. Dodoties uz šiem kursiem, skolotāja vēlējās uzzināt, kā savā ikdienas darbā iekļaut mākslas terapijas metodi, lai skolēnos veicinātu pozitīvas un radošas personības attīstību.

Mācības tika uzsāktas pirmdienā, 21. Janvārī, kad satikās pedagogi no Beļģijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, un Latvijas, lai pasniedzēja Duilio Garofoli vadībā aizvadītu intensīvu un aizraujošu apmācību nedēļu.

Vizuālā māksla tika apskatīta no pavisam cita skatupunkta, proti, kā terapetisks process, kas var kalpot kā spēcīgs personības attīstības līdzeklis. Mākslas aktivitātes veicina pašcieņu un pašizpausmi, empātiju, sevis izzināšanu un pašregulāciju, laika un telpas pārvaldības prasmes. Mākslas piedzīvošanas process spēj ietekmēt skolēna emocijas un atklāt iekšējo pasauli.

Skolotāja apguva jaunas metodes, kā attīstīt skolēnu motivāciju un kreativitāti. Apgūtā teorija tika nostiprināta ar praktisku darbošanos, analīzi un eksperimentiem.  Tika pielietoti daudzveidīgi mākslas izpausmes veidi: glezniecība, grafika, 3 dimensiju māksla, kolāža, jaukta tehnika un pat mandalas. Skolotāji tika iesaistīti arī ļoti interesantās grupu aktivitātēs, piemēram, “Personīgās teritorijas” (Own territories) un Četras sezonas” (Four seasons), kur gleznošanas process tika virzīts neierasti un iepriekš neparedzami. Šīs metodes māca toleranci, iecietību un savstarpējo sadarbību.

Kamēr kursi paplašināja skolotājas profesionālās spējas, kursu norises vieta- Roma un Vatikāns – ar savu spēcīgo kultūrvēstures un mākslas dvesmu bagātināja šo nedēļu. Ik vakaru dodoties izzinošās ekskursijās, piedzīvojot šīs skaistās pilsētas burvību!

Skolotāja ir ļoti pateicīga par iespēju Erasmus+ programmas ietvaros mācīties un pilnveidot sevi Europass skolotāju akadēmijā (Europass Teacher Academy).

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

Galerija