Iepazisti prof_1.jpg

Karjeras nedēļā, 2019. gada 16. oktobrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Iepazīsti profesionāli 1” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 9., 11., 12. klašu skolēni iepazina skaistumkopšanas speciālista/kosmētiķa darba ikdienu un profesiju nākotnes tendences skaistumkopšanas nozarē. Pasākuma mērķis bija veidot skolēnu priekšstatu par personības interešu pilnveidošanu un to, kā attīstīt savas zināšanas un prasmes, lai strādātu skaistumkopšanas nozarē.

Nodarbību vadīja nozares profesionālis - kosmētiķe, kura ir atvērusi savu skaistumkopšanas kabinetu Jelgavā. Kosmētiķe dalījās pieredzē par savas karjeras ceļa izvēli, kā līdz tai nonākusi, jo sākotnēji tika izvēlēts pavisam cits profesionālās darbības virziens. Nodarbības vadītāja iepazīstināja ar kosmētiķa profesijas pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, kur un kāda izglītība jāiegūst, lai kļūtu par šīs nozares speciālistu. Viņa uzsvēra, cik ļoti svarīga ir disciplīna jebkurā profesijā. Kosmētiķe demonstrēja savus darba instrumentus un izstāstīja, kā  viņa mācījās izmantot šos instrumentus. Tika akcentēts, ka skaistumkopšanas nozare ir ar ļoti labām nākotnes perspektīvām, jo mūsdienās ir tik daudz iespēju, kā uzlabot cilvēku izskatu un arī pašsajūtu. Skaistumkopšanas tehnoloģiju attīstībā tiek ieguldīts ļoti daudz resursu, kas palīdzēs sasniegt labus un teicamus darba rezultātus gan kosmētiķiem, gan kosmetologiem, gan ārstiem. Protams, skaistumkopšanas nozare vairāk interesē meitenēm, tāpēc tā bija vērtīga pieredze skolniecēm, kuras vēlas pilnveidoties šajā nozarē. Daži skolēni atzina, ka, ja pat paši nav ieinteresēti skaistumkopšanas nozares profesijās,viņi ieguva vērtīgu informāciju par ādas kopšanu un labu piemēru, kā veikt karjeras izvēles maiņu, kad viena izvēle jau ir izdarīta.

Rakstu sagatavoja,

Līga Veidemane

pedagogs karjeras konsultants

iepazīsti_prof_2.jpg

Karjeras nedēļā, 2019. gada 16. oktobrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Iepazīsti profesionāli 2” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 9., 11., 12. klašu skolēni izzināja profesijas lauksaimniecības nozarē. Pasākuma mērķis bija veidot skolēnu priekšstatu par personības interešu pilnveidošanu un to, kā attīstīt savas zināšanas un prasmes, lai strādātu lauksaimniecības nozarē.

Nodarbību vadīja Dāvis Georgs Strēlnieks, kurš jau vairāk kā piecus gadus strādā par inženieri ģimenes zemnieku saimniecībā “Amoliņi” Ozolnieku novadā. Lauksaimnieks dalījās ar savu pieredzi karjeras izvēlē, jo bērnībā vēlējies pilnveidoties sportā. Nodarbības vadītājs iepazīstināja skolēnus, kādu izglītību ir ieguvis, lai strādātu pats savā saimniecībā, un paskaidroja, kāpēc nolēmis turpināt studijas, izvēloties studēt uzņēmējdarbības vadību maģistrantūrā. Lauksaimnieks akcentēja, ka, lai arī viņš strādā ģimenes saimniecībā, jābūt ļoti pašdisciplinētam, jo pastāv princips “cik strādāsi - tik arī nopelnīsi”, no tā atkarīgi arī viņa ģimenes un personīgie ienākumi. Skolēniem tika rādīti video un attēli, kur varēja iepazīt profesijas pozitīvās puses, bet lauksaimnieks uzsvēra, ka darbs lauksaimniecībā dažkārt var arī sagādāt lielu vilšanos, jo, pat paveicot darbu ideāli, lielākoties darba rezultāti ir atkarīgi no laika apstākļiem. 

Tika akcentēts, ka lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kurā tiek izstrādātas iekārtas, lai darbs tiktu automatizēts. Lauksaimnieks lūdza skolēnus izvērtēt iespējas padziļināti mācīties eksaktos mācību priekšmetus, lai nākotnē būtu inženieri, kas strādās pie lauksaimniecības tehnikas ražošanas. Pēc nodarbības skolēni bija patīkami pārsteigti, jo viesis bija mainījis viņu viedokli par lauksaimniecības nozares profesiju attīstību, to nepieciešamību un prestižu.

 Rakstu sagatavoja,

Līga Veidemane

pedagogs karjeras konsultants

31.oktobrī Rīgā, Ķīpsalā notika ikgadējā Junior Achievement uzņēmējdarbības iedvesmas konference “Uzdrīksties uzvarēt”, kurā piedalījās 10. un 11. klases skolēni. Šī gada konferences tēma ir “Pievienojies varoņiem biznesā!”. Konferenci organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Junior Achievement Latvia (JA Latvia),lai izglītotu Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi un daudzajām iespējām, ko tā dod. Šajā pasākumā jauniešiem bija iespēja dzirdēt iedvesmojošus stāstus no Maksima Jegorova (Accenture Latvia), Alises Balgalves(Musli Graci), Edgara Rozenvalda (Wood Religion Barbershop), Līderu programmas absolventiem Ernesta Vēža un Nannijas Pētersones, 2019. gada Latvijas labākā skolēnu mācību uzņēmuma Wheelift, Ievas Vīgantes (Swedbank Latvia), Raimonda Kulberga (Funderful),Dāvja Dudeļa (Avenei), Jāņa Rozenblata (Mailigen), Iļjas Krūmiņa (Gamechanger Audio), Emīla Kaupera, Edgara Kaupera, Roberta Vanaga (Carnival Youth) un citiem.


Pasākuma laikā skolēniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes stendos no Swebank, Patentu valdes, Valsts ieņēmumu dienesta, izdevniecības Diena, Līderības akadēmijas, Skolēnu mācību uzņēmumu  un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.

20191104_122852.jpg

20191104_122915.jpg 

IMG-20191031-WA0000.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotājas Inta Vaškevica un Rita Īve-Zaķe

eko2.jpg

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām. 

eko.jpg

Šogad Rīcības dienas notiks no 4. - 10. novembrim.

Kopīgā 2019. gada tēma – “Par nākotni bez klimata krīzes”

Atbalsti! Iesaisties!

Mainīsim savus paradumus un attieksmi, bet ne klimatu!

Konkurss tika organizēts projekta „SIC Latvia ‘’Net-Safe” III”  un kustības  „Draudzīga skola” ietvaros.

Konkursa mērķis - noskaidrot skolēnu viedokļus par mobilo tālruņu lietošanu ikdienā, apzinot gan pozitīvo, gan negatīvo pieredzi.  Konkursa uzdevums – dot iespēju jauniešiem formulēt un izteikt domas, idejas un pārdomas par viedierīču lietošanas paradumiem, tām veltīto laiku, ierīču nozīmi un ietekmi viņu dzīvēs, kā arī ar to saistīto pieredzi, kas varētu būt noderīga citiem vienaudžiem.

10. klases skolnieces Endija Elizabete Ernstsone, Evija Jureviča, Evelīna Meijere un  Evelīna Oglīte piedalījās konkursā un dalījās ar savu pozitīvo un ne tik pozitīvo pieredzi viedierīču izmantošanā ikdienā.

Paldies meitenēm par ieguldīto darbu un uzdrīkstēšanos!

Konkursu organizēja Valsts bērnu tiesību  aizsardzības inspekcija.

Zinību dienā, 2. septembrī, izsludinājām konkursu „Gada klase 2020”. Konkursa mērķis ir ne vien veicināt skolēnu mācību motivāciju, atbildību un sabiedriskās aktivitātes, bet arī saliedēt klašu kolektīvus.

Visa gada garumā noskaidrosim aktīvāko, savstarpēji atbalstošāko un saliedētāko klases kolektīvu 7.-12. klašu posmā. Galvenie kritēriji: klases vidējā atzīme, klases izaugsme (kuru vērtēsim mācību gada beigās), klases vidējā atzīme sporta mācību priekšmetā, aktivitāte APU programmā, kā arī klases ārpusstundu aktivitātes.

Liels, liels PALDIES jāsaka konkursa iniciatoriem un galvenās balvas sponsoriem – uzņēmumam „Ozolaivas” un tā vadītājam Mārcim Laidiņam. Jūnijā uzvarētājklasei būs iespēja doties dienas laivu izbraucienā!

Šobrīd zināmi jau 1. posma rezultāti: 1. vietu  ieņem 7.a klase, 2. vietu – 10. klase, bet 3. vietu – 9.a klase. Pārējās 7.-12. klases  savus rezultātus (kuri mainās regulāri, galvenokārt, ārpusstundu aktivitāšu dēļ) var uzzināt pie klašu audzinātājām!

Lai veicas visām klasēm turpmāk! Esiet aktīvi!