Aktualitāšu arhīvs

Globālais klimata streiks Rīgā

6. klases iepazīst Zemgales mežus!

Piedalies izstādē “Izaudzis Latvijā”

Ozolnieku vidusskolai ceturtais Zaļais karogs

Jauno vides reportieru konkurss

Pievienojies skolēnu domei!

ESF projekta logo

“Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1. -3.klase “Mazā Mula pēta””

Jauno pirmklasnieku adaptācijas nedēļa

ESF projekta logo

“Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1. -3.klase “Mazā Mula pēta””

Dokumentu pieņemšana uzņemšanai 10. klasē