Dokumenti

Uzņemšana

Pirmā klase (*.pdf)

Vidusskola (*.pdf)

Nolikums un noteikumi

Ozolnieku vidusskolas nolikums (*.pdf)

Ozolnieku vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi (*.pdf)

APU noteikumu kopsavilkums (*.pdf)

Pašvērtējuma ziņojumi

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojums 2019. (.pdf)

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojuma 2019 1.pielikums (.pdf)

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojuma 2019 2.pielikums (.pdf)

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojums 2018. (.pdf)

Akreditācija

Izglītības iestādes akreditācijas lapa (.pdf)

Izglītības programmu akreditācijas lapas (.pdf)

Citi

Stāvu plāns

Individuālo mācību līdzekļu saraksts jaunajam mācību gadam 5.-12.klasei

Ieteicamā literatūra vasaras lasīšanai sākumskolas klasēs

Individuālie mācību līdzekļi 1.-4.klasei nākamajam mācību gadam

Ieteicamās literatūras saraksts 5.-12. klasei

Mācību literatūras saraksts 2019./2020. mācību gadam

Leču ģimenes stipendija vidusskolēniem

Leču stipendija 2019 (.pdf)

Leču stipendijas pieteikums nr.1 (.pdf)

Leču stipendijas pieteikums nr.2 (.pdf)