Dokumenti

Uzņemšana

Pirmā klase (.pdf) Iesniegums (.doc)

Desmitā klase (.pdf) Iesniegums (.doc)

Nolikums un noteikumi

Ozolnieku vidusskolas nolikums (.pdf)

Ozolnieku vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi (.pdf)

APU noteikumu kopsavilkums (.pdf)

Mācību procesa norises kārtība (.pdf)

Pašvērtējuma ziņojumi

Pašnovērtējuma ziņojums 2020. (.pdf)

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojums 2019. (.pdf)

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojuma 2019 1.pielikums (.pdf)

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojuma 2019 2.pielikums (.pdf)

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojums 2018. (.pdf)

Akreditācija

Izglītības iestādes akreditācijas lapa (.pdf)

Izglītības programmu akreditācijas lapas (.pdf)

Citi

Stāvu plāns 2019.

Individuālo mācību līdzekļu saraksts 1.-12. klasei 2021./2022. mācību gadā (.pdf)

Ieteicamā literatūra vasaras lasīšanai 1.-3. klasēs 2021./2022. mācību gadā (.pdf)

Ieteicamās literatūras saraksts 5.-12. klasei (.pdf)

Mācību literatūras saraksts1.-12. klasei 2021./2022. mācību gadā (.pdf)

Leču ģimenes stipendija vidusskolēniem

Leču stipendija 2019 (.pdf)

Leču stipendijas pieteikums nr.1 (.pdf)

Leču stipendijas pieteikums nr.2 (.pdf)